0322 235 17 11

0533 685 59 04

HOŞGELDİNİZ

HAVUZLARIN SINIFLANDIRILMASI

1. Yapılarına Göre Havuz Türleri:
Açık Yüzme Havuzları
Kapalı Yüzme Havuzları
Üzeri Kapatılabilen Yüzme Havuzları

2. Kullanılan Çevreye Göre Havuz Türleri:
Umuma Açık Yüzme Havuzları Özel Yüzme Havuzları
Üzeri Kapatılabilen Yüzme Havuzları

3. Kullanım Amacına Göre Yüzme Havuzları:
Eğlence Havuzları
Yarışma Havuzları
Antrenman Havuzları
Çırpınma Havuzları
Çocuk Havuzları
Soğuk Su (şok) Havuzları
Masaj Havuzları
Terapi Havuzları
Kaplıca Havuzları
Hareket Havuzları
Su oyunları Havuzları
Dalga Havuzları

4. Yüzme Havuzu Çanağının Konumuna Göre:

Toprak zeminin üzerinde (hafriyatsız) imal edilmiş yüzme havuzları
Toprak içine hafredilerek yapılmış havuzlar

5. Havuzun Taşma Sistemine Göre Yüzme Havuzları:
Taşmalı Sistem Yüzme Havuzları
Skimmerli Yüzme Havuzları

6. Kullanılan Suyun Cinsine Göre Yüzme Havuzları:

Tatlı Su Bulunduran Yüzme Havuzları
Deniz Suyu Bulunduran Yüzme Havuzları

7. Beslenme Sistemine Göre Yüzme Havuzları:

Tabandan (dipten) beslemeli Yüzme Havuzları
Duvardan (yandan) beslemeli Yüzme Havuzları

8. Dezenfeksiyon Sistemlerine Göre Yüzme Havuzları:
Kimyasal Madde ile Arındırılan Yüzme Havuzları
Dozaj Pompalı Kimyasal Dozlama
ile Arındırılan Yüzme Havuzları
Otomatik Kimyasal Dozlama
ile Arındırılan Yüzme Havuzları
Klorinatör-Brominatör Cihazları ile Dezenfeksiyon
ile Arındırılan Yüzme Havuzları
Elektrofizik Sistemi ile Dezenfeksiyon ile Arındırılan Yüzme Havuzları
Ultraviyole ile Dezenfeksiyon
ile Arındırılan Yüzme Havuzları

HAVUZ PROJELENDİRME VE MALİYET ÇALIŞMASI
1. Ön Karar Evresi:

Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için havuzun şeklinin oluşturulmasına ve nasıl oluşturulacağına dair kararların alındığı evredir. Bu evrede ana hatlarıyla işverenin havuzu ne amaçla kullanacağına, havuzun niteliğine ve ekonomik tabloya bakılır. Havuzun gerçekleşmesinde kısıtlama getirebilecek hususlar ortaya konulur, ihtiyaçları karşılamada yeterli olan alternatif çözüm yolları belirlenir ve değerlendirilir, işverenin ön ihtiyaç programı hazırlanır.

2. Tasarım ve Projelendirme Evresi:
Yüzme Havuzu imalatı konusunda tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek NURSU mimar ve mühendislerinden oluşan tasarım ekibimiz; kullanıcı gereksinim ve istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak yüzme havuzu tasarımını gerçekleştirir.
* Havuzun yerleşimi (Vaziyet planındaki konumu, rüzgar yönü, güneş ışınlarından nasıl etkilendiği, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun estetik görüntüsü, derinliği, güvenlik sistemi)
* Havuzun geometrik şekli
* Havuzun taban kesitinin belirlenmesi
* Yapım teknikleri, yapıyı oluşturacak tüm sistem ve elemanlar belirlenerek vaziyet planı, havuz planı ve mimari rapor oluşturulur. Projenin kesinleştirilmesi ile uygulama ve detay projeleri de hazırlanarak belirlenen tarihte yüzme havuzu imalat süreci başlatılır.

SKİMMERLİ SİSTEM YÜZME HAVUZU
Havuzlardaki kirliliğin temizlemesi için taşmalı ve skimmerli sistem adı verilen iki farklı teknik uygulanmaktadır.
Skimmerli yani yüzey sıyırıcılı dediğimiz sistem; Kullanım yoğunluğu az olan havuzlar için önerilmektedir. Bu sistemin genel kullanımlı havuzlar için seçilmesi doğru değildir. Bu sistem yüzeydeki kirli suyun bir ya da birkaç noktadan emilmesi esasına dayanmaktadır. 'Skimmer' bu iş için kullanılan malzemenin adıdır. Filtre tesisinin emişi doğrudan skimmer ve dip emiş hattına bağlandığından bu sistemde denge deposu yoktur. Özel yüzme havuz larında yüzeydeki kirliliğin emilmesi, filtre edilmesi için skimmer tekniği basit ve uygun bir çözümdür.

Skimmerli Yüzme Havuz larında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Şunlardır;

Tesisat hesaplarına göre, yüzeydeki suyu temizleyecek kadar yeterli sayıda skimmer kullanılmalıdır. Genelde her 35 m2 de 1 adet skimmer kullanılması önerilmektedir. Ancak yüzme havuz unun eni 4.5 metreyi geçtiğinde filtre tesisinin kapasitesine de uygun olarak 2 skimmer, hatta havuzun formuna bağlı olarak daha fazla sayıda skimmer yerleştirilebilmektedir. Skimmerin tipi, yapılacak tesisat çalışmasına göre belirlenmelidir.
Skimmerin yeri havuz duvarında su yüksekliğine göre belirlenmelidir. Skimmerlerin yerleşimi sırasında, hakim rüzgar yönü göz önünde tutulmalıdır.

AMACIMIZ

NURSU, Çevre Teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Müşterilerinin çevre yatırımlarının; akılcı, kalıcı, hesaplı ve verimli olmasını sağlamaktadır.